HALA 2018 v spolupráci s Transart Communication na Pohoda festivale v termíne 5. - 7. júla 2018 predstavujú Performance Box.

 
 

Performance Box je site-specific podujatie, vytvorené za účelom prezentácie galérie vo verejnom priestore. Performeri predstavia svoje vystúpenia špeciálne vytvorené pre Performance box a pre Pohoda festival 2018. Obmedzený „kvádrový“ priestor boxu bude fungovať ako kreatívny priestor pre tvorbu umelcov z rôznym backgroundom ako poézia, vizuálne umenie, konceptuálne umenie, body art a formy iného divadla. Výber ôsmich umelcov na Pohodu festival 2018 predstavuje medzinárodne renomovaných performance umelcov z východnej časti zemegule, napríklad  Shu Yang (Čína) a Liping Ting (Taiwan), performeri prvej generácie ázijského performance artu, strednú generáciu zastupuje To Yeuk (Hon Kong) a He Libin (Čína). We Peng (Čína), Lai Chun Ling (Hong Kong), Sun Yi-Jou (Taiwan), Ioko Ero Nikaido (Hon Kong) sa predstavia ako najmladšie mená medzinárodnej performance scény. 

Transart Communication bolo založené v roku 1988 Rokkom Juhászom, Ilonou Németh, Ottóm Mészárosom a Attilom Simonom a počas jeho 30 - ročnej existencie reflektuje aktuálne lokálne i svetové dianie na scéne súčasného performatívneho a multimediálneho umenia. Od roku 2007 pokračuje vo svojej činnosti pod asociáciou Kassak Centre. Nosným projektom je Transart Communication 30, odohrávajúci sa na rôznych miestach v strednej Európe, ktorého cieľom je prezentácia všetkých foriem performatívneho umenia prostredníctvom širokej škály rôznych podujatí, ako sú konferencie, umelecké akcie a workshopy. Od júna do októbra 2018 sa na projekte zúčastní viac ako 100 medzinárodných performerov a multimediálnych umelcov, teoretikov a kurátorov z viac než 30 krajín sveta.

Občianske združenie HALA bolo založené v decembri 2013 s víziou vytvorenia špecifického priestoru v rámci mesta Trenčín určeného na prezentáciu súčasného vizuálneho umenia. V súčasnosti pozostáva z troch štatutárov aktívne pôsobiacich v oblasti umenia a kultúry – MgA. Lucia Horňáková Černayová, Mgr. Radka Nedomová a Mgr. art. Natália Okolicsányiová. V priebehu doterajších piatich ročníkov bol hlavný projekt združenia šesťdňové sympózium súčasného umenia Hala - situovaný do chátrajúcich industriálnych brown-field priestorov v rámci mesta. Od roku 2017 je program koncipovaný ako public art do verejného priestoru centra mesta Trenčín. Programovo sa sympózium zameriava na multižánrové inštalácie a performancie v snahe ukázať rozmanitosť súčasného umenia a jeho tvorcov s cieľom pokúsiť sa trenčiansku verejnosť edukovať prostredníctvom ich vlastného zážitku.

 

KONTAKT

IMG_0040.jpg

Organizátori 
Radka Nedomová
Natália Okolicsányiová
Lucia Horňáková Černayová

halasympozium@gmail.com