bila_1.25.1.jpg

Ateliér IN

 

a študenti KIM
STRET

21. – 23. september / sight-specific inštalácia
piatok 22. september / 20:00 / performance
pod Brezinou

Stret záujmov, stret kultúr, čakanie na stret s ekologickým kolapsom. Stret ako príjemná udalosť, ale aj zrážka, počiatok konfliktu. Stret - priestor, kde dochádza k deštruktívnemu kontaktu dvoch entít, aby sa mohla zrodiť tretia. Kolízia, tragédia a pôžitok v jednom okamihu. Stret navodzuje pocit zastavenia času a súčasne upozorňuje na jeho plynutie. Byť znamená stávať sa a teda i smerovať k zániku.
Stret je mysteriózna inštalácia pripomínajúca filmovú scénu, ktorá svojim nevšedným zasadením do bežného prostredia narúša komfortnú zónu našej každodennosti.
Stret s performance a osobitým zvukovým doprovodom je kolaboratívnym projektom študentov a absolventov Katedry Intermédií VŠVU v Bratislave.

Autori v podobnom zložení spolupracujú na projektoch, ktoré sa pohybujú na hranici divadla a performance. Dôraz pritom nieje kladený na dej, či konkrétnu následnosť situácií, ale na celkovú atmosféru, kde herci a prostredie zohrávajú podobne dôležitú rolu. Divadelná performance je špecifická miestom a časom a vzniká ako spoločné dielo prienikom záujmov aktérov. Môže byť vnímaná ako zenový zážitok, kedy nie je potrebné hľadať význam, či zmysel, avšak prítomnosť odrazu spoločenskej nálady je viac než pravdepodobná.