Erik Bartoš

21. – 23. september
TN múzeum
interaktívna site-specific inštalácia

Inštalácia Pendulum pozostáva zo statického svetelného objektu, ktorý je rozkmytávaný na základe synchrónneho dýchania medzi dvoma účastníkmi. Princípom je hľadanie synchronycity medzi dvoma nezávislými systémami - ľuďmi ktorí svojím spoločným pôsobením udržiavajú rytmus kyvadla na základe rešpektu a empatie jeden k druhému. V prípade, že jeden člen nerešpektuje systém ako celok ktorého je súčasťou, celý systém sa rozpadá a prestáva byť funkčný. Kyvadlo je jednoduchý mechanizmus, ktorý udržiava rytmický tok času mechanickými hodinami. Zaručoval, že každá sekunda bude rovnaká ako predchádzajúca a nasledujúca, rovnako ako každá minúta a hodina. Ak by sme vedľa seba postavili viacero nezávislých hodinových mechanizmov, kyvadlo by bolo srdce, ktoré ich synchronizuje.

Kyvadlo je opakovanými pohybmi v priebehu času označované ako harmonický oscilátor, ktorý vibruje okolo svojej vlastnej osi. Jedna z tém, ktoré ma zaujímajú je fraktálové vnímaníe reality. Za pohybom kyvadla môžeme vidieť plynúť sekundy, ale tie tvoria minúty a tie hodiny, dni, roky a životy. Je na nás ako vnímame prežívaný okamih pri predstave monotónneho, repetitívneho pohybu kyvadla, dôležitá je synchronicita celého systému, ktorý sa rovnako ako naše kyvadielko v hodinách pokúša harmonicky oscilovať. Erik Bartoš je absolvent Akadémie umení, katedry intermédií a digitálnych médií u doc. Mga. Michala Murína, ArtD.