fornay.extrav-foto-Ambroz-Sulej.jpg

EXTRAVAGANCIA

Video-inštalácia

piatok 21. 09.
GMAB
16:00

foto by Ambroz Šulej

Príbeh troch (?) sestier, spálených rodných listov a osudov žien na malých dedinkách, ktoré nie sú pri mori. 30 minút pre 3 divákov.

Divadelná hra - monodráma Extravagancia súčasného argentínskeho dramatika, predstaviteľa tzv. „nového argentínskeho divadla“, jedného z najčastejšie inscenovaných súčasných hispánskych autorov, Rafaela Spregelburda, rozvíja tému výstrednosti prostredníctvom nosného príbehu troch sestier, ktorých prítomnosť je determinovaná dávnym rozhodnutím ich rodičov. Extravagancia tu nadobúda rôzne formy, diferencované kvantitatívne aj kvalitatívne. Hra je súčasťou obsiahleho autorovho diela Heptalógia Hieronyma Boscha, ktorá pojednáva o siedmych smrteľných hriechoch dneška. Podľa Spregelburda sú to nechutenstvo, extravagancia, skromnosť, hlúposť, panika, paranoja a tvrdohlavosť.

Petra Fornayová je tanečnica, choreografka a herečka. Venuje sa súčasnému tancu a tvorbe na pomedzí divadelných žánrov. Od roku 1988 je súčasťou slovenskej a medzinárodnej tanečnej a divadelnej scény, má za sebou desiatky autorských projektov, zahraničné rezidencie a hosťovanie na etablovaných festivaloch. V roku 2016 debutovala ako herečka vo filme Nina.