fucek-perf.jpg

ARCHITEKTÚRA VNÚTORNÝCH VZŤAHOV

Performance

sobota 22. 09.
Performance BOX
16:00

Čo zostane z architektonického priestoru, keď vynecháme formu? To je otázka, ktorou sa Viktor Fuček dlhodobo zaoberá. Ako sám tvrdí, „je to spôsob osobnej redefinácie uvažovania a práce s priestorom.“ Postup spočíva v použití intuitívnej choreografie pohybu, pomocou ktorej vizualizuje pomyselnú štruktúru vzájomných vnútorných vzťahov. Jeho projekt v rámci sympózia HALA 2018 tentokrát predsatví performance založenú na princípe prastarej hry „Preberanie“ (string game), ktorá v niektorých kultúrach spĺňala funkciu externej pamäte, skrze ktorej sa podávali príbehy a legendy z generácie na generáciu. Pomocou tejto „hry“ a intuitívneho pohybu tela bude vizualizovať bežne nepomenované príbehy, vnútorné vzťahy a vzájomné konštelácie.

Viktor Fuček (1977) vyštudoval architektúru a neskôr pokračoval v štúdiu na Akademii výtvarných umění v Prahe v ateliéri Konceptuální tvorby Miloše Šejna a Tomáša Vaňka. Absolvoval niekoľko študijných stáží a rezidencií a taktiež bol finalistom viacerých umeleckých cien, z čoho treba spomenúť Cenu Oskára Čepana v roku 2015, Arte Laguna Prize 2014 alebo Artward v roku 2017. V poslednej dobe ho poznáme ako performera a hlavne maliara voľných expresívných kompozícií.

Vznik diela z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.