20180907_194014-(3).jpg

Marek Galbavý

20. 09. – 22. 09.
pred VÚB bankou

Séria figurálnych objektov pod názvom Public Structures (2018) sú pokračovaním cyklu Meditation on Structure (2016), Final solution (2018). Ťažiskom výrazu jeho objektov je nájdený ready made a banálne úžitkové predmety (kolíska, kreslo, kľakadlo, odpadkový kôš), ktoré spojil s transparentnými sklenými obrysovými konštrukciami 3D linií. Tieto materiálové skelety sú svojou tektonikou odvodené z virtuálneho prostredia počítačových softvérov či štruktúr systémov. Divákovi asociujú digitálny mapping plynutia času – na jednej strane „pavučina“ a iluzívnosť virtuality, na druhej svet spomienok, ktoré nesú úžitkové predmety. Pre sympózium HALA vytvorí staticko-kinetický objekt ľudského merítka. Akýsi „totem“ súčasnosti pozostávajúci zo sklenej štruktúry. Tá má niesť odkazy na rôzne prepojenia, či schému fungovania systémov vo verejnom priestore. Interaktívny objekt vo verejnom priestore bude po formálnej stránke evokovať tvar výkričníka. Tento projekt je voľným pokračovaním inštalácie Public Structures (2018) ktorý abstraktne pojednáva o ľuďoch, ktorí sa snažia pohnúť z miesta či zmeniť smer, no stále sú len na jednom mieste.

Marek Galbavý (1987) sa venuje sochárskej tvorbe na báze ready made objektu a priestoru, ktorý často zahŕňa čas, a ich digitálnej dátovej analýze.