fornay.extrav-foto-Ambroz-Sulej.jpg

KÝM/ČÍM SME A ČO KONÁME, KEĎ PRACUJEME?

Performance

piatok 21. 09.
PERFORMANCE BOX
17:30

Kým/čím sme a čo konáme, keď pracujeme? A je dnes, vzhľadom na stieranie hraníc medzi prácou a voľným časom, takáto otázka vôbec zmysluplná? Práca je práca je práca.
Práca už nie je práca, je to náš život, stáva sa performanciou. Papierovanie, performancia v koncepcii Maji Štefančíkovej sa zameriava na pracujúci subjekt.
Analyzuje neustály kolobeh a monotónnosť pracovného procesu, artikuluje pseudo-aktivitu, zbytočnú prácu a nadprácu.

Maja Štefančíková sa vo svojej tvorbe venuje videu a performancii (nezriedka delegovanej), pričom často vytvára imateriálne intervencie do špecifického priestoru. Zameriava sa na rodové témy, utváranie identity, ako aj na subverzívne uvažovanie o autonómnej sfére umenia. Maja Štefančíková popri svojej umeleckej praxi realizovala viacero kurátorských projektov, pôsobí ako editorka Artalk.cz.