rafa-grad.jpg

NOVÝ NACIONALIZMUS


V SRDCI EURÓPY

Videoprojekcia

štvrtok 20. 09.
Coffee Sheep
18:00

 

Projekt Nový nacionalizmus v srdci Európy Rafa kontinuálne rozvíja od roku 2009 a mapuje tak prejavy extrémizmu, násilie medzi majoritou a menšinami. Zameriava sa na národnostne založené konflikty: Slováci a Maďari, Slováci a Rómovia, Česi a Rómovia a Poliaci a Židia. Autor sa usiluje o okamžitú reakciu, ktorá vznikne vo verejnom priestore a vždy je v centre diania. Filmuje a fotografuje udalosti, akými sú protirómske pochody, pochody LGBT komunít. T. Rafa je tak v centre diania, nakrúca ho a vzniknuté videá následne umiestňuje na stránku svojho projektu a dostupné sociálne siete.

Tomáša Rafa je jedným z výrazných predstaviteľov mladej generácie vizuálnych umelcov, ktorý pomerne skoro po absolutóriu Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici vzbudil pozornosť nielen na slovenskej výtvarnej scéne, ale aj v širšom medzinárodnom kontexte. Je umelcom reflektujúcim aktuálne dianie a jeho umeleckými nástrojmi sú fotoaparát a kamera. V situáciách, keď sa na niektorom mieste zhromažďujú davy ľudí, Rafa vybavený technikou nasadá do vlaku s cieľom byť pri tom.