Statické inštalácie

(počas celého trvania festivalu, okrem tých, ktoré majú uvedený konkrétny čas)

V priestore 
Dana Tomečková

19:00 - 00:00 / foajé kina Hviezda

STRET
Ateliér IN
pod Brezinou

Freska
Kristína Migašová
a Lorenzo Tonda

GMAB

Dúha
Alžbeta Lišková

prechod Zlatá Fatima

Nesúmerateľnosti
Zoltán Nagy

KIC / video

Gabriela Zigová
Mestská veža

Štvrtok

17:30
Ilona Németh / Gabriela Zigová 

GMAB – vernisáž výstavy

21:00 Hra na budúcnosť
kino Hviezda

Piatok

14:00 Rokko Juhasz
centrum mesta / performance

16:00  EXXKLUSIV
Monika a Bohuš Kubinský

pod Brezinou / happening

17:00 Sensorium diskusia
s umelcami Haly 2017

pod Brezinou

18:00 @pj@nk
pod Brezinou / hudobná performance

19:00 – 22:00 Beyond the Horizon
Unfold Collective

Ostrov / inštalácia

21:00 STRET Ateliér IN
pod Brezinou / performance

**afterka**

od 22:00 Maroš Szabo, ISAMA ZING, PURE
Klub Lúč / viac info na klubluc.sk

Sobota

14:00 Barcode DJs
Prior / performance

15:00 Súčasná murálna maľba
GMAB / prednáška a workshop

17:00 Erik Binder
pod Brezinou / performance

18:00 – 24:00 Pendulum
Erik Bartoš

Trenčianske múzeum / inštalácia

19:00 Martin Kochan
a Cyril Blažo

centrum mesta a GMAB/ happening a následne vernisáž

21:00 divadlo Lokál
Klub Lúč /vernisáž & happening

**afterka**

od 22:00 Ventolin; DASH
Klub Lúč / viac info na klubluc.sk