PROTI VŠETKÝM!

Workshop a happening

sobota 22. 09.
GMAB
10:00

Hovorí sa, že nie je dôležitý cieľ, ale cesta. Čo je pri umeleckom diele dôležitejšie? Proces jeho tvorby, umelcove zručnosti, alebo výsledok? Proces tvorby je umeleckým aktom, ktorý môže byť aj samotným dielom. Performance Art (Performance - výkon, predstavenie, vystúpenie, vykonanie, dielo, prednes) je umenie, kde činnosť jednotlivca alebo skupiny na určitom mieste v určitom čase predstavuje dielo. Vyskúšajme si spolu tento prístup ku klasickému médiu, ako je napríklad kresba a zaexperimentujme si so spôsobmi, ako sa dá kresliť.

Filip Sabol (1989) a Michal Turkovič (1987) sú autori, ktorých ťažisko záujmu spočíva v témach súvisiacich s verejným priestorom. Po sérii výstav, kde zdrojom bol exteriér post-socialistickej ulice a finálnym výstupom bola inštalácia v galérii, nasleduje výstava, kde autori zvolili opačnú stratégiu. Pri tomto projekte sa autori vzdávajú svojho odstupu, pozície pozorovateľov diania v meste a vystupujú v pozícii slovenského občana, ktorý je zmätený a znepokojený, občana, ktorý vidí východisko v zjednotení ľudí v dav a v následnej demonštrácii či proteste. Súčasťou maliarskeho workshopu a následného happeningu je vyjadrenie hlasu ľudu, kde každý bez rozdielu bude mať možnosť napísať alebo vizuálne znázorniť svoj názor alebo postoj k veciam okolo seba. Diela budú spoločne inštalované vo verejnom priestore mesta.