awaiting_miracles-photo-endre_koronczy-budapest.jpg

Rokko Juhasz

piatok 22. september
centrum mesta
14:00 / performance

Rokko Juhasz (1963) momentálne žijúci v Budapešti je organizátorom performance festivalu Transart Communication Performance Art Festival (od roku 1988 dodnes). Má 30 ročnú prax ako performer, poét, organizátor. Zúčastnil sa mnohých svetovo významných performatívných udalostí od roku 1988. Od 2009 vedie workshopy performancie na univerzitách po celom svete (Chile, Israel, China, Slovakia, Hungary, Hong Kong, India). Sústreďuje sa na performancie vo verejnom priestore, dlhotrvajúce performancie a rôzne iné performatívne projekty.