hala-artists_social-WS.jpg

RUKY – NOHY – MATRICE

Workshop s Luciou Horňákovou Černayovou

štvrtok 20. 09.
GMAB
16:00

limitovaný počet účastníkov
prihlasovanie na: halasympozium@gmail.com


Grafický workshop vás oboznámi s netradičnou formou prípravy grafických matríc a pripraví vás na predstavenie - akčnú grafiku Choreografiku Petra Valiska – Timečka & tanečníka Jara Viňarského. Spoločne si pripravíme matrice, ktoré si pripevníme na dlane a topánky. Následne ich budeme odtláčať na väčší formát a vytvoríme spoločnú veľkoformátovú kompozíciu.

Akademická maliarka Lucia Horňáková - Černayová (nar. 22. januára 1983 v Nových Zámkoch) patrí k mladšej generácii profesionálnych výtvarníkov umeleckej scény trenčianskeho regiónu. Študovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici v ateliéri interaktívnej maľby u prof. L. Balka (2001 – 2005) a na Vysokom učení technickom v Brne, Fakulte výtvarných umení v ateliéri enviroment – konceptuálne tendencie u prof. V. Mertu (2005 – 2008).
Venuje sa viacerým druhom umenia, no najmä maľbe, s presahmi k fotografii, konceptuálnemu umeniu, priestorovej inštalácii a videoartu. Často vo svojich prácach aplikuje invenciu a experiment. Jej tematický záber je nesmierne široký, od figurálnych zobrazení cez krajinu a site-specific až k abstrakcii. Krajina, ale i priestor celkovo, je pre ňu nositeľom mnohých významov, no predovšetkým je pre ňu symbolom domova, rodiny, tradície a pamäti miesta i vzťahov medzi ľuďmi a prírodou i medzi ľuďmi samotnými. Taktiež sa organizačne podieľa na organizácii umeleckého sympózia a festivalu Hala v Trenčíne.