hala-artists_social-WS.3.jpg

UMENIE AKCIE
/ ZAŽI KRESBU

Workshop pre dospelých

piatok 21. 09.
PERFORMANCE BOX
/
v prípade zlého počasia GMAB
18:00

Hovorí sa, že nie je dôležitý cieľ, ale cesta. Čo je pri umeleckom diele dôležitejšie? Proces jeho tvorby, umelcove zručnosti, alebo výsledok? Proces tvorby je umeleckým aktom, ktorý môže byť aj samotným dielom. Performance Art (Performance - výkon, predstavenie, vystúpenie, vykonanie, dielo, prednes) je umenie, kde činnosť jednotlivca alebo skupiny na určitom mieste v určitom čase predstavuje dielo. Vyskúšajme si spolu tento prístup ku klasickému médiu, ako je napríklad kresba a zaexperimentujme si so spôsobmi, ako sa dá kresliť.

Mgr. Art Lucia Kotvanová
Galerijná pedagogička. Študovala na Trnavskej univerzite na Pedagogickej fakulte, odbor Animácia výtvarného umenia (Bc.) a na Vysokej škole výtvarných umenií v Ateliéri IN (Mgr. Art). Ako výtvarníčka sa zúčastnila viacerých spoločných výstav na Slovensku a v Čechách a v roku 2014 vystavovala na Bienále Young Art v Moskve. V roku 2013 spolupracovala s občianskym združením Verejný podstavec a okrem iného sa venuje spoluorganizovaniu výstav a kultúrnych podujatí mladého súčasného umenia v alternatívnych priestoroch a vo verejnom priestore. Prax v odbore galerijnej pedagogiky získala v Galérii Jána Koniarka v Trnave (2010-11) a v Slovenskej národnej galérii (2012-15). Prednostne sa venuje sprostredkovaniu vizuálneho umenia rôznym cieľovým skupinám.