Snu00edmka obrazovky 2017-09-04 ou00a012.54.42.png

Zoltán Nagy

Nesúmerateľnosti

21. – 23. september
KIC / video

Zolo Nagy (1983) je absolvent Fakulty umení v Košiciach, momentálne doktorand na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Selekcia krátkych autorských dokumentárnych filmov pod názvom – Nesúmerateľnosti – pristihuje autora v jeho štandardnej pozícii, v ktorej skúma „povrchy“ a „dutiny“ sociálnej a geometricky rastúcej nerovnosti a vlastným pravítkom vymeriava vzťahy v pozíciách vybraných jedincov. Vitajte v dôsledne globalizovanom, ale aj lokalizovanom svete. Autor reflektuje najmä sociálne disproporcie spoločnosti na pozadí aktuálnych globalizačných procesov.