HALA v spolupráci s Tansart Communication organizuje na festivale Pohoda 2019 Performance Box vol.2, nadväzujúci na minuloročnú aktivitu, kedy sa v priestore boxu predstavilo 8 performerov z Ázie. Na základe pozitívnej odozvy publika, náš dramaturg a vizuálny umelec Rokko Juhász tento rok oslovil interdisciplinárnych umelcov z Latinskej Ameriky. V priestore 6 m2  umožnia performeri divákom zažiť netradičnú, konceptuálnu show a spoznať autorské myslenie umelcov iných kultúr.

Performance box nájdete v areáli letiska, na hlavnom runway počas piatka a soboty, od 11:30 do 21:00.

 
 

Program HALA Pohoda 2019

Piatok 12. 7. / 11:30 – 21:00
11:30 – 13:30 Paola Paz Yee (Mexico)
14:00 – 16:00 Amor Experimental (Brasil)
16:30 – 18:30 Graciela Ovejero Postigo (Argentina)
19:00 – 21:00 Victor Martínez (Mexico)

Sobota 13. 7. / 11:30 - 21:00 
11:30 – 13:30 Chelsea Coon (USA)
14:00 – 16:00 Alexander del Re (Chile)
16:30 – 18:30 Pilar Talavera (Peru)
19:00 – 21:00 Yvonne Navas (Kolumbia)

 
02_Coon_2014_Imprint_PS_London_Photo_MarcoBeradri_2.jpeg

Chelsea Coon je umelkňa a spisovateľka. Jej diela skúmajú počiatky a konce, život a smrť, vnútorné a vonkajšie fázy a spôsob, akým sa telo na elementárnej úrovni pohybuje v priestore. Vzdelanie získala na Škole múzea výtvarných umení na Univerzite Tufts (2014), ako aj osvedčenie o štúdiu divadelných a súčasných živých foriem umenia (2015) na Univerzite aplikovaných vied a umení 'Scuola Teatro Dimitri vo Švajčiarsku. Coon sa predstavila vo veľkej miere v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Oceánii. Je riaditeľkou festivalu performancie FUCK ALL v Los Angeles a New Yorku. Coon je držiteľom ceny Rose Hill Performance Art Award, ceny Yousuf Karsh vo fotografovaní a Nadácie pre súčasné umenie Emergency Grant.

Alexander Del Re je umelec pochádzajúci z Chile. Za viac ako 25 rokov pôsobenia v oblasti performance umenia predstavil svoju prácu vo viac ako 20 krajinách Európy, Ázie a Ameriky. Venuje sa edukatívnej činnosti a okrem toho je i kurátorom a organizátorom. Nedávno bol hosťujúcim kurátorom medzinárodných umeleckých festivalov Interakcje v Poľsku a „Blow!“ v Nemecku. Ako umelec hosťoval na početných svetových festivaloch súčasného performatívneho umenia. Aktuálne sa predstaví napríklad v Benátkach na Venice Performance Art Week.

Alexander del Re.JPG
Graciela Ovejero Postigo.JPG

Graciela Ovejero Postigo je performerka a transdisciplinárna umelkňa, kurátorka a organizátorka pochádzajúca z Argentíny. Jej umelecká práca sa zaoberá telesním písaním v medzipriestorových a periférnych súvislostiach v performancii ale i v umení inštalácie, fotografie a pohyblivom obraze. Zúčastňuje sa medzinárodných umeleckých festivalov no najviac reziduje v Buenos Aires, kde založila platformu pre performatívne formy umenia Peras de Olmo – Ars Continua.

Paola Paz Yee je kurátorka, vizuálna umelkyňa a performerka zaoberajúca sa fotografiou a sociálnymi témami. Jej tvorba bola predstavená v medzinárodnom merítku, v krajinách Európy, Ameriky a Ázie. Absolvovala workshopy v Museo Universitario del Chopo a na rôznych univerzitách v Latinskej Amerike. V roku 2008 sa zúčastnila na Bienále v Ex Teresa Arte Actual, kde predstavila performanciu známu ako nezmazateľnú, čo jej umožnilo preskúmať témy identity.

Pilar Talavera.jpg

Pilar Talavera sa narodila v Lime v Peru. Žije a tvorí v Barcelone. Jej práca sa zameriava na úlohu pamäte ako kanálu, prostredníctvom ktorého budujeme naše identity, túžby a hierarchie. Využíva rôzne spôsoby vyjadrenia, ako je performatívna forma umenia, video, inštalácia a písanie. V uplynulých rokoch sa jej výskum sústredil na potraviny vo vzťahu k spomienkam, na dôležitú úlohu, ktorú zohráva stravovanie v našej subjektivite. Jej tvorba bola prezentovaná na niekoľkých festivaloch a v galériách v Európe, Latinskej Amerike a Ázii.

Rodrigo Munhoz aka Amor Experimental je umelec pôvodom z Brazílie. Je to performer s voľným tréningom v umení, experimentuje medzi umením performancie a audiovizuálnymi formami, ale rozvíja i vzdelávaciu činnosť. Jeho práca sa šíri v mnohých brazílskych štátoch, ako aj v iných krajinách: Bangladéš, Kolumbia, Ekvádor, Mexiko, Portugalsko, Srbsko a Venezuela.

Rodrigo Amor Experimental Credit Photo Ana Castello (2018).jpg

Victor Martinez študoval umenie, filozofiu a hudobnú kompozíciu. Vo svojich performanciách využíva multidisciplinárne prostriedky a jeho práca skúma postavenie človeka v mestských a prírodných kontextoch, kde telo je ako geografia a pamäť ako znak existencie v čase krízy ideológií. Svoju tvorbu predstavil v Mexiku, Nemecku, Taliansku, Španielsku, Kanade, USA, Dánsku, Portugalsku, Poľsku, na Kube, v Grécku, Japonsku a Argentíne. V súčasnosti žije v Mexico City a prevádzkuje Espacio 553, priestor pre spoluprácu v oblasti umenia a vzdelávania.

Ivonne Navas je vizuálna umelkyňa, pedagogička, performerka, kultúrna manažérka a skater-ka (korčuliarka). S umeleckou pedagogikou pracuje od roku 2004, pričom performanciu zapája do učebného procesu. Jej progresívne tvorivé oblasti sú experimentálne video, video-performancia, video inštalácia a skateboarding video. Zúčastňuje sa medzinárodných performatívnych festivalov a v súčasnosti dokončuje magisterské štúdium výtvarného umenia, v ktorom sa špecializuje na umenie a životné prostredie. 

 

Organizátori 

Lucia Horňáková Černayová

Lucia Horňáková Černayová

Natália Okolicsányiová

Natália Okolicsányiová

Radka Nedomová

Radka Nedomová

 

Občianske združenie HALA bolo založené v decembri 2013 s víziou vytvorenia špecifického priestoru v rámci mesta Trenčín určeného na prezentáciu súčasného vizuálneho umenia. V priebehu piatich ročníkov bol hlavný projekt združenia šesťdňové sympózium súčasného umenia Hala - situovaný do chátrajúcich industriálnych brown-field priestorov. Od roku 2017 je program koncipovaný ako public art do verejného priestoru centra mesta Trenčín. Programovo sa sympózium zameriava na multižánrové inštalácie a performancie v snahe ukázať rozmanitosť súčasného umenia site-specific a jeho tvorcov s cieľom pokúsiť sa edukovať trenčiansku verejnosť prostredníctvom aktuálnych foriem umenia.

Festival Transart Communication vznikol v roku 1988 reflektujúc aktuálne lokálne i svetové dianie na scéne súčasného performatívneho a multimediálneho umenia. Vedúcim dramaturgom je maďarsko-slovenský vizuálny umelec a performer Rokko Juhász a od roku 2007 pokračuje vo svojej činnosti pod asociáciou Kassak Centre. Za 30 rokov existencie hostil putovný festival viac ako 500 umelcov zo všetkých kútov sveta, zaoberajúcich sa experimentálnymi formami performatívneho umenia. http://kassak.me 

Kontakt
halasympozium@gmail.com