archív

o nás

home

Petra Fornayová (1972, Bratislava) is a Slovak director, choreographer, performer, actress and publicist. She studied law at Comenius University and dance at the Academy of Performing Arts in Bratislava. He focuses on contemporary dance and work at the crossroads of theatrical genres. Since 1988, it has been a part of the Slovak and international dance and theater scene, has had dozens of authorial projects, foreign residencies and guest appearances at slovak and international established festivals.

 

Petra Fornayová (1972, Bratislava) je slovenská režisérka, choreografka, performerka, herečka a publicistka. Vyštudovala právo na Univerzite Komenského a tanec na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Zameriava sa na súčasný tanec a na interdisciplinárnu tvorbu na pomedzí divadelných žánrov. Od roku 1988 je súčasťou slovenskej a medzinárodnej tanečnej a divadelnej scény, má desiatky autorských projektov, zahraničných rezidencií a hosťujúcich vystúpení na uznávaných slovenských a zahraničných festivaloch.

 

 

Vlado Zboroň is a slovak actor and performer, studied 6 semesters at the Faculty of Theology in Bratislava (1984 - 1987). In the years 1991 - 2000 he worked at the Stoka Theater as an actor and co-author of several productions, since 2000 he has been collaborating with the association For Contemporary Opera.  In the years 2003 - 2004 he was a guest in the performances of the amateur theater Disk in Trnava. Since 2004 until 2019 he has been working at the SkRAT Theater as a co-author and actor.

 

Vlado Zboroň je slovenský herec a performer, študoval 6 semestrov na Teologickej fakulte v Bratislave (1984 - 1987). V rokoch 1991 - 2000 pôsobil v divadle Stoka ako herec a spoluautor viacerých inscenácií, od roku 2000 spolupracuje so združením Pre Súčasnú operu. V rokoch 2003 - 2004 bol hosťom predstavení amatérskeho divadla Disk v Trnave. Od roku 2004 do roku 2019 pôsobil v divadle SkRAT ako spoluautor a herec.